Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020

Zaproszenie do składania ofert na Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.15.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia w załączniku numer 2 należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 07/05/2020 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 07/07/2020 r. zamieszczono informację o wyniku postępowania - szczegóły ponizej:

- informacja o wybranym wykonawcy (Nazwa i adres oraz cena):

Zadanie nr 1:  RAF-TECH Rafał Jarosz; 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 5; 4934,76 zł brutto/ 4012 zł netto

Zadanie nr 2:  RAF-TECH Rafał Jarosz; 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 5; 885,6 zł brutto/720 zł netto

Zadanie nr 3: TMB Sp. z o.o.; 42-202 Częstochowa, ul. Piastowska 202; 334,56 zł brutto/272 zł netto

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Marchewka-Kuliś
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 24.04.2020 18:00
Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2020 11:00