Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.18.2019.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości do Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji ElektronicznejSzczegółowy zakres zamówienia został zawarty w załączonym pliku.

 

Termin i sposób składania ofert:

1)     Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2)     Ofertę w formie skanu (oraz pliku Excel) formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Administracji Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres email: robert.plesiewicz@uke.gov.pl w terminie do dnia 19 września 2019 r. do godz. 16:00.

 

UWAGA !!!

Zamawiający informuje, że w dniu 30.09.2019 r. odstąpił od wyboru oferty w związku z niniejszym zaproszeniem do składania ofert. 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 13.09.2019 14:10
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2019 11:21