Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.22.2020

Zaproszenie do składania ofert na Szkolenie (etap 3) z zaawansowanej obsługi programu FME Desktop 2019”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.22.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia w załączniku numer 1 oraz dokument oświadczenia dołączony do niniejszego Zaproszenia w załączniku numer 2, należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 27.05.2020 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 20.05.2020 09:40