Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.25.2020

Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych na obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.25.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia w załączniku wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 5 niniejszego Zaproszenia, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 17.06.2020 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020 13:33