Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2019.1

Zaproszenie do składania ofert na Odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.27.2019.1

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 6 listopada 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Barbara Jamróz
Data publikacji: 29.10.2019 15:55
Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2019 16:05