Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2020

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.28.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Zaproszenia i dołączyć do niej dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego zaproszenia. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 12:00

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! Zamawiający w dniu 16/07/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 09.07.2020 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2020 09:05