Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

Zaproszenie do składania ofert na Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.29.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę i pozostałe wymagane dokumenty należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 23 lipca 2020 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Uwaga: w dniu 16/07/2020 r. Zamawiajający opublikował zmianę terminu składania ofert oraz odpowiedzi na zadane pytania (zestaw 1)

Uwaga: w dniu 04/08/2020 r. Zamawiajacy opublikował informacje o wyniku postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Porębska
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 10.07.2020 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2020 15:12