Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.3.2019.1

Zaproszenie do składania ofert na Zakup urządzenia HSM wraz z usługą wsparcia na okres 24 miesięcy oraz instalacja i konfiguracja urządzenia w obecnie wykorzystywanym środowisku w celu stworzenia klastra niezawodnościowego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.3.2019.1.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 15.01.2019 14:10