Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.33.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na

adres e-mail:  i  

w terminie do 29 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 23.07.2020 09:30