Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.35.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie skanu podpisanego własnoręcznym podpisem(ami) przez osobę(osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy lub

do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na

adres e-mail:  i  

w terminie do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 31.07.2020 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2020 12:04