Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.36.2019.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dostępych dla pracowników Urzędu w formie elektronicznej, w tym dostępnej również poprzez aplikację mobilną oraz w formie papierowej, z dostawą do siedziby Centrali oraz Delegatur UKE w 2020 roku.

 
Termin i sposób składania oferty
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2) Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3) Ofertę składającą się z formularza oferty oraz szczegółowej kalkulacji cent oferty należy przesłać w formie skanu do Wydziału Kancelaryjno-Archiwalnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 22 listopada  2019 r. do godz. 15:00 29 listopada  2019 r. do godz. 15:00.

Uwaga! Zmieniono termin składania ofert do dnia 29 listopada  2019 r. do godz. 15:00.

Powyższą zmianę terminu składania ofert wprowadza się również do poniżej zamieszczonego pliku zaproszenia do składania ofert. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 15.11.2019 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2019 13:19