Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.37.2019.1

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę zestawów zawierających bezzałogowe statki powietrzne”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.37.2019.1

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub  w terminie do końca dnia 28 listopada 2019 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 21.11.2019 14:25