Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2019.1

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę 2 szt. reflektometrów optycznych (OTDR) wraz z sondami/kamerami inspekcyjnymi, oprzyrządowaniem do pomiaru długości i tłumienności włókien światłowodowych w sieciach telekomunikacyjnych z materiałami eksploatacyjnymi oraz innymi zobowiązaniami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2019.1

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego zaproszenia, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do końca dnia 4 grudnia 2019 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 27.11.2019 13:35