Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2020

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę aparatury pomiarowej tj. 4 przenośnych anten mikrofalowych”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.38.2020.

Termin składania ofert:zapisz zmiany

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert i przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego, drogą elektroniczną na adres e-mail w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00. do dnia 3 września 2020 r. do godz. 12.00

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiający w dniu 28 sierpnia 2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga: Zamawiajacy przedłużył termin składania ofert.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 25.08.2020 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2020 12:32