Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.42.2020

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

Ofertę należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 16:00  25 września 2020 r. do godz. 12.00

Uwaga: Zamawiający w dniu 17/09/2020 r. przesunął termin składania ofert.

Uwaga: w dniu 22/09/2020 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania wykonawców

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Luiza Czyż-Trzcianowska
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 07.09.2020 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2020 12:46