Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2019.1

Zaproszenie do składania ofert na  „Organizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC np. potencjalnie świadczących usługi na wybudowanych sieciach, izb gospodarczych oraz związków pracodawców reprezentujących potencjalnych beneficjentów i beneficjentów I osi POPC, a także dla przedstawicieli instytucji publicznych niezbędnych z uwagi na realizację poszczególnych zadań I osi POPC, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.5.2019.1.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 04.03.2019 r.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga!!! W dniu 01.03.2019 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zaproszenia do składania ofert.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Julita Sobczak
Data publikacji: 22.02.2019 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2019 13:14