Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.50.2020

Zaproszenie do składania ofert na „Szkolenie dotyczące geostatystyki w GIS, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.50.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego wraz z wymaganym dokumentem stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 08 października 2020 r. do godziny 13:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 05.10.2020 07:55