Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądu zabudowy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych, zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter i 6 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych, zabudowanych na samochodach Toyota Hilux”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.52.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do niniejszego Zaproszenia i dołączyć do niej dokumenty wymienione w pkt. 5 niniejszego zaproszenia. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 14 października 2020 r. do godz. 12:00.

Uwaga: w dniu 13/10/2020 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania do treści zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 06.10.2020 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2020 14:35