Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

Zaproszenie do składania ofert na Zakup wraz z dostawą sprzętu do wideokonferencji z akcesoriami, w podziale na 3 zadania (części)”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.53.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:   w terminie do dnia 15 października 2020 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 06.10.2020 12:40