Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.11.2020 14:18 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.60.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
05.11.2020 14:11 Jacek Gola modyfikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.60.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne
05.11.2020 14:00 Jacek Gola publikacja Dokument: Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.60.2020
Kategoria: Zamówienia publiczne