Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.61.2020.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę artykułów higienicznych i środków czystości do Centrali i Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej

 

Termin i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w formularzy ofertowym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę sporządzoną na formularzu wskazanym poniżej wraz z uzupełnioną tabelą opisu przedmiotu zamówienia w formie pliku Excel, należy przesłać do Biura Administracji Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres email: w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 15:00 do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 15:00.

 

Szczegóły w załączonych plikach. 

UWAGA!!!

W dniu 13/11/2020 r. Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców. W związku z tym zmianie ulga termmin składania ofert. 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 06.11.2020 16:30
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2020 11:14