Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.63.2020

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert i przesłać ją poctą elektroniczną na

adres e-mail:  lub w terminie do

dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 09.11.2020 16:10