Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.67.2020.1

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy i czasopism dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2021 roku, dostępnej dla pracowników Urzędu w formie elektronicznej, w tym dostępnej również poprzez aplikację mobilną oraz w formie papierowej z dostawą do siedziby Centrali oraz Delegatur UKE.

 

Termin i sposób składania ofert:

  1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  3. Ofertę składająca się z formularza oferty oraz szczegółowej kalkulacji cent oferty należy przesłać w formie skanu do Wydziału Kancelaryjno-Archiwalnego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: elwira.szymanska@uke.gov.pl w terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. do godz. 15:00.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hanna Oborska
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 27.11.2020 16:10