Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.69.2020

Zaproszenie do składania ofert na „Przygotowanie i dostarczenie danych przypisanych do punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.69.2020.

Termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Ofertę należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego do Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 05 stycznia 2021 r. opublikowano informację o wyniku postępowania, szczególy poniżej, tj.:

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano ofertę DataWise Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ursynowska 66/1, 02-605 Warszawa.

L.p.

Nazwa firmy, termin złożenia oferty

Cena nadesłanej oferty (netto w PLN)

Cena nadesłanej oferty (brutto w PLN)

1.

DataWise Sp. z o.o. Sp.k.

09.12.2020 r.

65 000,00 zł

79 950,00 zł

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 07.12.2020 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2021 16:03