Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2020

Zaproszenie do składania ofert na Zakup obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne o masie do 25 kg, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2020

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail:  w terminie do dnia 26 lutego 2020 r. do godz. 12:00 do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga!!! W dniu 21/02/2020 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania do Zaproszenia do składania ofert  oraz przedłużył termin składania ofert. Szczegóły na tej stronie i w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 19.02.2020 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 14:07