Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2020

Zaproszenie do składania ofert na Organizację dwudniowego szkolenia dotyczącego zaawansowanej obsługi programu FME Desktop 2019, które powinno obejmować zakres tematyczny związany z zaawansowanym działaniem i przetwarzaniem w FME”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BA.WZP.26.5.9.2020

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym, dołączonym do niniejszego Zaproszenia w załączniku numer 1, należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 03.03.2020 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Julita Sobczak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 26.02.2020 09:35