Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.10

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na produkcję i dostawę puzzli edukacyjnych wg autorskiego projektu graficznego wraz z oznakowaniem logotypem i danymi UKE, przeznaczonych na potrzeby kampanii edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat prowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem numer 1 (wzorem formularza ofertowego) do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 11 kwietnia 2018 roku r. do godz. 14.00, w temacie pisując: „Oferta na produkcję i dostawę puzzli edukacyjnych, znak: BAK.WZP.26.5.2018.10”.

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, że na podstawie pkt. V ppkt 6) odstąpił od wyboru oferty w niniejszym zaproszeniu.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 28.03.2018 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018 14:39