Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.12

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na przygotowanie narzędzia służącego do przeprowadzania testu Margin Squeeze na potrzeby weryfikacji opłat hurtowych usług (BSA, LLU i VULA) dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla gospodarstw domowych.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu  drogą elektroniczną na adres e-mail: przemyslaw.tarnawski@uke.gov.pl w terminie do dnia 17.04.2018 r.  
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert;
b) Koncepcja  planu organizacji pracy nad realizacją zamówienia, zgodnie z pkt VIII ppkt 2);
c) Wykaz wykonanych usług spełniających wymagania określone w pkt X.1.a. wg wzoru stanowiącego załącznik numer 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane należycie;
d) Wykaz osób spełniających wymagania określone w pkt X.1.b. wg wzoru stanowiącego załącznik numer 4 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 09.04.2018 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 12:28