Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.16

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych agregowanych do obszarów statystycznych lub punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg granic tych obszarów.

Termin i sposób składania ofert:

1.    Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 27.04.2018 r.  
2.    Do oferty należy dołączyć próbkę danych będących przedmiotem postępowania, w taki sposób, że próbka co do formatu, struktury i zawartości informacyjnej będzie analogiczna do oferowanego produktu. Próbka powinna zostać przygotowana dla określonego wycinka przestrzeni ograniczonego granicami powiatu grodziskiego (gminy: Grodzisk Mazowiecki (TERC: 1405043), gmina wiejska Baranów (1405032), gmina wiejska Jaktorów (1405052), gmina wiejska Żabia Wola (1405062), gmina miejska Milanówek (1405011), gmina miejska Podkowa Leśna (1405021).
3.    Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
b)    Próbka danych.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 19.04.2018 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2018 14:10