Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.17

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi wsparcia w zakresie opracowania analizy wpływu rozwoju sieci światłowodowych na korzyści społeczno-ekonomiczne w ujęciu globalnym i lokalnym.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godz. 12:00.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:
a)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b)    Wykaz wykonanych usług (Załącznik 2)
c)    Wykaz osób (Załącznik 3)

Szczegóły w załączonych plikach.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 20.04.2018 14:50