Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.21

Zaproszenie do składania ofert na „Organizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC np. potencjalnie świadczących usługi na wybudowanych sieciach, izb gospodarczych oraz związków pracodawców reprezentujących potencjalnych beneficjentów i beneficjentów I osi POPC, a także dla przedstawicieli instytucji publicznych niezbędnych z uwagi na realizację poszczególnych zadań I osi POPC, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.21

Warsztaty będą współfinansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-0022/17 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: julita.sobczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 24.05.2018 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 16.05.2018 12:55