Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.22.

Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę dwóch modułowych zasilaczy awaryjnych UPS o mocy 60 kVA, wraz z udzieleniem gwarancji i wsparcia”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.22.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.swiader@uke.gov.pl w terminie do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 12.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 17.05.2018 07:15