Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer BAK.WZP.26.5.2018.25

Zaproszenie do składania ofert na „Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanych w realizację projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)"", z zakresu

Szkolenie nr 1: Testowanie aplikacji internetowych zgodnie ze standardami ISTQB,

Szkolenie nr 2: Narzędzie wspierające proces testowania - aplikacja Testflow.

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.bylica@uke.gov.pl w terminie do dnia 09 lipca 2018 r. do godz. 16.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 03.07.2018 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018 15:37