Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.27.

Zaproszenie do składania ofert na Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.27.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie skanu formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 20 lipca 2017 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 16.07.2018 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2018 13:18