Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.28.

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie wzorcowania aparatury pomiarowej”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.28.

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w formie skanu, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat_dk@uke.gov.pl w terminie do dnia 27 lipca 2018 r. do godz. 15:30.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Dominik Kołtunowicz
Data publikacji: 18.07.2018 07:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2018 08:02