Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.3

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech urządzeń mobilnych o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 2 zadania”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.3

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.bylica@uke.gov.pl w terminie do dnia 2 lutego 2018 r., do godziny 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 29.01.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018 13:06