Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.6.

Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanych w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”, z zakresu:

  • Szkolenie nr 1: Web Services – wprowadzenie do tematyki API na przykładach REST i SOAP, 
  • Szkolenie nr 2: Wprowadzenie do języka UML.

Szczegółowo przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego zaproszenia do składania ofert został opisany w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.bylica@uke.gov.pl w terminie do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 16.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 22/03/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie wyjaśnienia do przedmiotowego zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 19.03.2018 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 09:09