Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.67

Urząd Komunikacji Elektrocznej zaprasza do składania ofert na usługę produkcji, dostawę i usługę montażu w siedzibie UKE elementów zabudowy przestrzeni informacyjno-edukacyjnej na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych, tj. „Klikam z głową” oraz „Koduj z UKE”.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem numer 12 (wzorem formularza ofertowego) do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć elektronicznie na adresy mailowe: oraz w terminie do dnia 26 października 2018 r. do godz. 15:00, w tytule wpisując: „Oferta – sprawa BAK.WZP.26.5.2018.67"

Szczegóły w załączonych plikach.

Uwaga!!! Zamawiający informuje, iż w dniu 24/10/2018 r. zmienił treść przedmiotowego Zaproszenia do składania ofert, poprzez wykreślenie z Zaproszenia do składania ofert w całości punktu numer 5 o nazwie „Wykonawca wykona Aplikację z listą eksponatów do gablot”.

W związku z powyższą zmianą Zamawiający zamieszcza ponownie plik z Zaproszeniem do składania ofert  – plik o nazwie „zaproszeniedoskladaniaofert po zmianie” oraz zmieniony Załącznik nr 12 do zaproszenia do składania ofert - przestrzeń informacyjno-edukacyjna, w którym wykreślono pozycję numer 9 oraz zmieniono nakład stołów w pozycjach numer 7 i 8 - plik o nazwie "Załącznik nr 12 do zaproszenia do składania ofert - przestrzeń informacyjno-edukacyjna (zmieniony)". Szczegóły w załączonych poniżej plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 19.10.2018 15:40
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018 14:15