Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.73.

Zaproszenie do składania ofert na Przeprowadzenie badań diagnostycznych, badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, dedykowanych kandydatom na pracowników oraz pracownikom UKE”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.73.

Termin składania ofert:

Ofertę (wraz z Załącznikami nr 1 i nr 2) należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 15.11.2018 14:30