Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.8

Zaproszenie do składania ofert na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego o parametrach i cechach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, w podziale na 3 zadania (części)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.8.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0022/17 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

Termin składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: julita.sobczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 03/04/2018 r.  

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

UWAGA!!!

W dniu 30 marca 2018 r. Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Szczegóły w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.03.2018 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 09:06