Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.9

Zaproszenie do składania ofert na „Przeprowadzenie autoryzowanego szkolenia z zakresu Oracle BI 12c: Build Repositories,  dla pracownika Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaangażowanego w realizacje projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w Zaproszeniu do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.9

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT)” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Termin składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.bylica@uke.gov.pl w terminie do dnia 29/03/2018 r. do godz. 16.00.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach.

Uwaga! W dniu 27/03/2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie wyjaśnienia do przedmiotowego zaproszenia do składania ofert. Szczegóły w poniżej załączonym pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 23.03.2018 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 09:05