Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr BA.WZP.26.6.9.2019

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na modernizację macierzy NetApp FAS 3220 oraz rozbudowę zmodernizowanej macierzy,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.9.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i pawel.pieniak@uke.gov.pl w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 22.02.2019 14:20