Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BAK.WZP.26.5.2018.21

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na zakup 3 kpl. przenośnych zestawów składających się z odbiornika i zespołu anten do monitoringu widma radiowego i wykrywania zakłóceń.

Termin i sposób składania informacji:

Informację sporządzoną według załączonego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 19 października 2018 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 16.10.2018 13:55