Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BAK.WZP.26.6.2018.14

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.

Termin i sposób składania informacji:

Wypełnioną zgodnie z załączonym wzorem informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia należy przesłać
w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail:
w terminie do dnia 11 września 2018 r. do godziny 12:00.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 31.08.2018 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2018 10:24