Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BAK.WZP.26.6.2018.15

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego na wytworzenie aplikacji webowej służącej do udostępniania w Internecie informacji o wydanych przez UKE świadectwach służby morskiej oraz uruchomienie jej w środowisku testowym i produkcyjnym Zamawiającego.

 

Termin i sposób składania informacji:

Szacowanie zgodnie z załączoną tabelą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 15:00, na adres poczty elektronicznej:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 05.09.2018 11:35