Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa nr: BAK.WZP.26.6.2018.22

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na realizację usługi budowy, wsparcia, aktualizacji i rozwoju dwóch instancji (produkcyjnej i testowej) wysoko dostępnego klastra serwerów PostgreSQL (ver 10.0+) bez pojedynczego punktu awarii  (High Available Fault Tolerant) w środowisku Debian 9 /Ubuntu 18.04.

Termin i sposób składania informacji:

Tabelę wraz z szacowaniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej:

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 16.10.2018 15:15