Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.4.2020

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wartości zamówienia publicznego na zapewnienie dostępu do baz danych dotyczących rynków telekomunikacyjnych oraz zakupu raportów oraz danych statystycznych, powstałych na podstawie badań konsumenckich, dotyczących usług płatnej telewizji i wideo OTT.

 

Termin i sposób złożenia informacji:

Tabelę z szacowaniem ceny należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: oraz

 

Szczegóły w załączonym pliku. 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Gładysz
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 11.02.2020 12:05