Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.1

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wartości zamówienia publicznego na realizację usługi wsparcia i rozwoju Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Tabelę wraz z szacowaniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2018 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 26.01.2018 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2018 12:26