Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.10

Urząd Komunikacji Elektronicznej w celu ustalenia wartości zamówienia publicznego zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz do przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen za realizację przedmiotu zamówienia, którego przedmiorem są:

a)    usługi migracji bazy danych (wraz z danymi) - w tym obiektów typu tabele, widoki, procedury, triggery, liczniki, role - z systemu PWID zbudowanego w środowisku Informix, do bazy danych PostgreSQL w wersji co najmniej 10, odzwierciedlającej dotychczasową funkcjonalność bazy PWID;
b)    usługi adaptacji kodu aplikacji PWID do obsługi nowej bazy danych.

Termin i sposób przekazania informacji:

Szacowanie sporządzone w formie tabeli zawartej w załączonym pliku należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 16:00 na adres poczty elektronicznej:

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 19.06.2018 14:35