Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.26

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia i złożenie odpowiednich informacji.

Przedmiotem zamówienia jest wykupienie od producenta Systemu bazodanowego IBM Informix praw do świadczenia usługi utrzymania.

 

Termin i sposób składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 12:00

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 26.10.2018 15:35